تصنیف بگذر از کوی ما 

تصنیف بگذر از کوی ما

September 09, 2017 Music Workshop

دستگاه همایون  –  شنیدنی های دستگاه همایون‎

 آهنگساز:همایون خرم    خواننده :مرضیه

متعلقات این دستگاه آوازهای بیات‌اصفهان و شوشتری می‌باشند . گوشه‌های مهم دستگاه همایون عبارتند از چکاوک – طرز – بیداد – نی‌داود – لیلی و مجنون – نوروز عرب – نوروز صبا – نوروز خارا – شوشتری – جامه‌دران – بختیاری

 

 شناسنامه و تحلیل آهنگ + شعر ترانه و جدولبندی ریتمیک  


Leave a Reply