تصنیف های محلی در شور

تصنیف های محلی در شور

شاه صنم

ترانه ی کهن و قدیمی شاه صنم یکی دیگر از ترانه های معروف خراسان است که افراد زیادی آن را بازخوانی کرده اند.

(همخوانی)
(شاه صنم، زیبا صنم بوسه زنم لبهای تو)2
ابرشم قیمت نداره حیف ازون موهای توی) 2
( سیما بینا)
آی بیا که جانم از جانت جدا نیست یار گلم
آی بیا که در دلم بی تو صفا نیست یار گلم
آی بیا یک لحظه پیش هم نشینیم یار گلم
آی خدا می دونه دنیا را وفا نیست یار گلم

موزیک

( سیما بینا)
(شاه صنم، زیبا صنم بوسه زنم لبهای تو)2
ابرشم قیمت نداره حیف ازون موهای توی) 2

به قرآن مجید آیه آیه
دلم هر لحظه دیدار تو مایه (می خواهد)
اگر از طعنه های مردم نترسم
به دنبالت می آیم مثل سایه یار گلم

(همخوانی)
(شاه صنم، زیبا صنم بوسه زنم لبهای تو)2
ابرشم قیمت نداره حیف ازون موهای توی) 2
(سیما بینا)
آی سر راهت نشینم خسته خسته یارگلم
آی گل ریحون بچینم دسته دسته یار گلم
به قرآن مجید آیه آیه
دلم هر لحظه دیدار تو مایه (می خواهد)
اگر از طعنه های مردم نترسم
به دنبالت می آیم مثل سایه یار گلم

همخوانی)
شاه صنم، زیبا صنم بوسه زنم لبهای تو
ابرشم قیمت نداره حیف ازون موهای توی
ابرشم قیمت نداره حیف ازون حیف ازون
موهای تو

نت و شعر شاصنم


عزیز بشنه به کنارم

شعر آهنگ عزیز بشین به کنارم 

آواز

خدای مهربون عاشق نوازه
غم بی چارگان را چاره سازه
خودش می دونه چون تنهای تنهاست
که تنهایی بلای جان گدازه

موزیک

عزیز بنشین به کنارم
ز عشقت بی قرارم
جون تو طاقت ندارم
2 حالا مرو از کنارم
2 به خدا دوست می دارم

موزیک

سر کوه بلند تا کی نشینم
عزیز بشین به کنارم
که لاله سر زنه گل را بچینم
عزیز بشین به کنارم
گلای سرخ و سفید بر هم تنیده
عزیز بشین به کنارم
نمیدونم کدوم گل رو بچینم
عزیز بشین به کنارم
عزیز بشین به کنارم
ز عشقت بیقرارم جونه تو طاقت ندارم
حالا مرو از کنارم حالا مرو از کنارم به خدا دوست میدارم
به خدا به خدا به خدا دوست میدارم


موزیک

کنون که میروی هموارو هموار
عزیز بشین به کنارم
نمیترسی که بر پایت بره خار
عزیز بشین به کنارم
اگر خاری خوره سوزن ندارم
عزیز بشین به کنارم
به مژگون برکنم ای جونه غمخوار
عزیز بشین به کنارم
عزیز بشین به کنارم ز عشقت بیقرارم
جونه تو طاقت ندارم
حالا مرو از کنارم حالا مرو از کنارم به خدا دوست میدارم
به خدا به خدا به خدا دوست میدارم

موزیک

گل سرخ و سفیدوم دسته دسته
عزیز بشین به کنارم
میونه سنگ مرمر ریشه بسته
عزیز بشین به کنارم
الهی بشکنه اون سنگه مرمر
عزیز بشین به کنارم
که یار نازنین تنها نشسته
عزیز بشین به کنارم
عزیز بشین به کنارم ز عشقت بیقرارم
جونه تو طاقت ندارم
حالا مرو از کنارم حالا مرو از کنارم به خدا دوست میدارم
به خدا به خدا به خدا دوست میدارم


نت و شعرعزیز بشنه به کنارم


 


Leave a Reply