تصنیف ز دست محبوب

تصنیف ز دست محبوب

 دستگاه ماهور

خواننده: محمدرضا شجریان  شاعر و آهنگساز: غلامرضا خان‌رئیس

 نت آهنگ و متن تصنیف

ز دست محبوب ندانم چون کنم
وز هجر رویش دیده جیحون کنم
یارم چو شمع محفل است دیدن رویش مشکل است
سرو مرا پا در گل است وان خظ و خالش مایل است
یار من دلدار من کمتر تو جفا کن
یادی آخر تو ز ما کن
رفتم بر آن ماهرو با او نشستم روبرو
گفتم سخنها مو به مو
یار من دلدار من کمتر تو جفا کن
یادی آخر تو ز ما کن


Leave a Reply