ساختار موسیقی

شناخت ساختار یک قطعه موسیقی
در ادامه شناخت نظری و عملی موسیقی پس از اشنایی با الفبا ی زبان موسیقی به برخی قواعد یا گرامر در تولید موسیقی می پردازیم.
بعضی ها ممکن است فنون نوازندگی و یا خوانندگی را با هنر موسیقی مترادف بدانند. در حالیکه نوازندگی و یا خوانندگی فنون پراهمیت و دشواری هستند ولی  صد  زیادی از نوازندگان و یا خوانندگان  آثار هنرمندان دیگری را  اجرای میکنند. اکثر نوازندگان و یا خوانندگان خود ممکن است از شناخت موسیقی بی بهره باشند.
اگرچه سواد موسیقی بخودی خود کسی را هنرمند نمیکند ولی مسلما بیشترین اثر را در رشد و تعالی هنر بازی میکند. در اینجا ما سعی داریم که صرفا به پایه های درک و شناخت ساختار موسیقی بپردازیم. لطفا برای شروع به ویدیوی زیر مراجعه بفرمایید.

How to Write a Melody?  آهنگ سازی

تمرین آهنگ سازی:

این فرصت خوبیست که ضمن تجزیه و تحلیل و ساخت یک ملودی  به امکان خلق یک اهنگ هم فکر کنیم و ازصرفا از جنبه مصرفی به موسیقی نگاه نکنیم.

برای ساختن یک آهنگ روش های متفاوتی وجود دارند ساده ترین آن داشتن یک احساس و زمزمه یک ملودی برای بیان آن احساس و به تدریج پروراندن آن با استفاده از دانش و تکنولوژی موسیقیایی. از انجا که در فرهنگ ما ادمها به راحتی ازطریق شعر به بیان احساسات خود استفاده میکنند و اینگونه میتوانند از موسیقی در بیان احساس شعر مربوطه بهره بگیرند در اینجا دوست عزیز ما آفای توکلی که خود در سرودن شعر و نوازدنگی ویولن زمینه و آمادگی قبلی دارند قطعه ای در دستگاه سه گاه و متاثر از شعر سروده خودشان تحت عنوان « بزن دل من » ساخته اند.
البته توجه داشته باشید که موسیقی یک هنر کاملا مستقل بوده ووابسته به شعر ویا هنرهای دیگر نیست.

 لطفا گوش کنید:

قطعه ای در دستگاه سه گاه که متاثر از شعر سروده آفای توکلی
تحت عنوان « بزن دل من »


  : منابع تیوریک


Leave a Reply