آموزش تئوری موسیقی ایرانی

مقدمه

 شناخت نظری وعملی موسیقی موسیقی ایرانی 

 ( تصنيف خوانی و تحليل دستگاهی)

اگر چه باز خوانی تصنیف های قدیمی ایران مزایا و لذت فراوان برای خیلی از ما دارد ولی کارگاه موسیقی صرفا منحصر به پرداختن به آواز خوانی و تکرار آهنگ های اصیل و سنتی و محلی و پاپ وغیرو نیست. هدف اصلی کارگاه هنر شناخت نظری و عملی موسیقی بطور عام و موسیقی ایرانی بطور خاص است. شناخت بیشتر هر هنری ما را از در جا زدن و تکرار و اعتیاد به کدشته مصون میدارد و به سازندگی و همزیستی هماهنگ با زمان حال سوق میدهد.  شناخت نظری وعملی موسیقی به مباحث ویژه موسیقی از قبیل سلفژ و زبان موسیقی  پرورش گوش و تحلیل  و درک و شناخت دستگاه های ایرانی را در بر میگیرد. بنا بر این انتخاب و تمرین  تصنیف های زیبا و ماندگار ایرانی چاشنی این پروسه شناخت  موسیقی ایرانی است.

 مسلما به تدریج در طول زمان لازم است در کنار روش تقلید و باز خوانی به تولید و خلاقیت و نو اوری در هنرها نیزتوجه کنیم. خوشبختانه ما از نظر منابع و تکنولوژی و تجربه های فراوان جامعه میزبان در وفور نعمت بسر میبریم. در قدیم  اگر کمبود منبع و اطلاعات انگیزه زیادی برای یادگیری در بر داشت امروزه وفور منابع  و اطلاعات نیازمند تولید و خلاقیت است.  سعی کنیم شیوه های نو و ابتکاری را جایگزین روشهای کهنه و کلیشه ای نماییم.

البته آین آموزس و تجربه از یک پروسه تدریجی و طولانی میگذرد. لذا تکرار این پروسه حتی برای هنرجویان دوره های قبل مفید فایده است. کارگاه های ما عمدا سعی درهم آمیختن هنرجویان درسطوح مختلف برای تاثیر متقابل و رشد گروهی دارد. هنرجویان جدید ازتجربه هنرجویان قدیم یاد میکیرند و در صورت لزوم در گروه جداگانه ای جلسات فوق العاده خواهند داشت. 

تيوری وعمل

آموزش تیوری موسیقی ( زبان موسیقی ) همراه  با عمل موسیقی ( تصنیف خوانی)  در کنارهم نتیجه مطلوب میدهد.  لطفا مطالب زیر را مطالعه و درتمرین ها بکار برید. 

 لطفا به منابع زیر مراجعه کنید

  1. شناخت نظری و عملی موسیقی ایرانی


   برای آمادگی و حضور ذهنی در کارگاه موسیقی مبحث ۵- زبان موسیقی و

مبحث ۱۲- تیوری موسیقی  را مطالعه بفرمایید.

تصنیف خوانی

 برای شروع  مقدمه از کتاب آموزش تحلیلی تصنیف خوانی  را برای هنرجویان قدیم و جدید توصیه میکنیم. با سپاس و قدر دانی از استاد و محقق موسیقی ایرانی آقای منصور اعظمی کیا. بسیاری از مطالب از کتاب آموزش تحلیلی تصنیف خوانی استفاده شده است.ما ازشرکت دوستان با تجربه چه در تیوری و یا اجرای سازها استقبال میکنیم.

 


Leave a Reply