بیات ترک – بیات زند

بیات ترک از لحاظ رابطهٔ فواصل با درآمد، قدری یکنواخت به گوش می‌رسد. نُت شاهد آن، درجهٔ سوم گام شور، و نت ایست آن، درجهٔ هفتم آن است.

بیات ترک به دلیل نزدیکی به ماهور، قابلیت اجرایی بسیاری از گوشه‌های ماهور را دارد. بیات زند تنوعی در تغییر بنیهٔ شور است که در انتها نیز به شور ختم می‌شود؛ زیرا اختلافی در فواصل شور وزند (با علامت تغییر دهنده) وجود ندارد.

فواصل بیات ترک را دوم و سوم بزرگ، چهارم و پنجم درست، ششم بزرگ، هفتم نیم بزرگ و هنگام تشکیل می‌دهند که با رعایت تطابق فواصل با مقام ملایم دلگشا در موسیقی مقامی منطبق است. از معروف‌ترین آلبوم‌های بیات زند، آستان جانان از محمدرضا شجریان و گل صدبرگ از شهرام ناظری  هستند.

آواز(بیات) ترک در ردیف میرزا عبدالله شامل گوشه‌های زیر است

درآمد اول    دوگاه، فرود     درآمد دوم    درآمد سوم   حاجی حسنی   بسته‌نگار   زنگوله   خسروانی  نغمه   فِیلی  مهربانی   جامه‌دران   مهدی ضرّابی   روح‌الارواح   مهدی بیات ترک


Leave a Reply