آشنائی با آواز ابوعطا

آشنائی با آواز ابوعطا

آوازابوعطا از متعلقات دستگاه شور وشاهد ان درجه چهارم شور بوده و به عنوان مثال اگر شور سل را در نظر بگیریم ، دارای نت شاهد ان دو می‌باشد بدین ترتیب درآوازابوعطا ملودی با حفظ فواصل دستگاه شور روی نت (( دو)) گردش می‌کند و در نهایت روی همان نت می‌ایستد. به‌طور کلی هر آواز پس از ایست موقت روی ایست خودش ، روی ایست دستگاه اصلی (در این‌جا شور) باز می‌گردد

آواز ابوعطا، یکی از آوازهای چهار گانهٔ متعلق به شور( ابوعطا  افشاری، دشتی و بیات ترک) است ابوعطا با القاب دیگری مانند سارنج (صلحی) و دستان عرب نیز شناخته می‌شود. گام آن با گام شور یکی است و تنها اختلاف آن با شور در توقّف مکرّر ابوعطا روی درجهٔ چهارم (نت شاهد) و درجهٔ دوم (نت ایست) می‌باشد و درجهٔ پنجم ثابت است. در نغمهٔ ابوعطا، نت متغییر وجود ندارد.

آواز ابوعطا در میان مقام‌های قدیم به چشم نمی‌خورد اما از مقام‌های قدیم، فواصل جان فزا، بوستان و حسینی با ابوعطا مطابقت دارند. ابوعطا در محدودهٔ حجاز دارای نغمه‌هایی نزدیک به الحان عربی است، اما آواز ابوعطا خود مورد پسند و به ذوق ایرانیان است.

گوشه‌هایاین آواز در ردیف میرزا عبداللّه دارای گوشه‌های زیر است: رامکِلی  درآمد  سَیَخی  حجاز  بسته‌نگار  چهارپاره گَبری

آواز ابوعطا از نظرفواصل با دستگاه شور یکسان بوده و می‌تواند شاهد و یا ایست متفاوتی داشته باشد

آثار ماندگار:
در دل آتش غم رخت تا که خانه کرد،
بهار دلکش رسید و دل بجا نباشد،
دستی نگیرد دست من،
در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد،
ای ساقی سرمستان
اشکم دونه دونه
دل بردی از من به یغما
ای که به پیش قامتت
دل هوس
ترمه و اطلس بیارین
با قلب من بازی نکن ای خوب خوب،
ساقی بازم می بده نگو بسه،
توی ماشینم ولی شاد و غزل خون می رویم

آموزش صوتی آواز ابوعطا

دانلود رایگان با لینک مستقیم | 3 مگابایت

آموزش صوتی دستگاه شور آواز ابوعطا گوشه چهارپاره – چهار باغ

دانلود رایگان با لینک مستقیم | 2.4 مگابایت

آموزش صوتی دستگاه شور آواز ابوعطا گوشه حجاز

دانلود رایگان با لینک مستقیم | 5 مگابایت

آموزش صوتی دستگاه شور آواز ابوعطا گوشه گوری (گبری)

دانلود رایگان با لینک مستقیم | 1.5 مگابایت

آموزش صوتی دستگاه شور آواز ابوعطا گوشه خسرو و شیرین 2

دانلود رایگان با لینک مستقیم | 2 مگابایت

آموزش صوتی دستگاه شور آواز ابوعطا گوشه خسرو و شیرین

دانلود رایگان با لینک مستقیم | 1.2 مگابایت

آموزش صوتی دستگاه شور آواز ابوعطا گوشه رامکلی 2

دانلود رایگان با لینک مستقیم | 1.2 مگابایت

آموزش صوتی دستگاه شور آواز ابوعطا گوشه رامکلی

دانلود رایگان با لینک مستقیم | 1 مگابایت

آموزش صوتی آواز ابوعطا گوشه سیخی

دانلود رایگان با لینک مستقیم | 1.3 مگابایت

منبع: برگرفته شده از jalalvandi.blog.ir


Leave a Reply