تصنیف اي شادي آزادي

 تصنیف اي شادي آزادي

در دستگاه شور

 به مناسبت قیام حق طلبانه مردم ایران  (دیماه ۱۳۹۶ –  ژادویه ۲۰۱۸ )

آواز: محمدرضا شجریان       چکامه : ه . الف . سایه       آهنگساز : کیوان ساکت

اي شادي ِ آزادي !  روزي که تو بازآيي    با اين دل ِ غم پرور    من با تو چه خواهم کرد ؟
غم هامان سنگين است    دل هامان خونين است     از سر تا پامان خون مي بارد
 
ما سر تا پا زخمي   ما سر تا پا خونين
ما سر تا پا درديم   ما اين دل ِ عاشق را   در راه ِ تو آماج ِ بلا کرديم
 
مي گفتم :  روزي که تو    بازآيي   من قلب ِ   جوانم را   چون پرچم ِ پيروزي   بر خواهم داشت
وين بيرق ِ خونين را   بر بام ِ بلند ِتو    خواهم افراشت
مي گفتم :  روزي که تو     باز آيي   اين خون ِ  شکوفان را
چون دسته  گل ِسرخي   در پاي تو   خواهم ريخت
وين حلقه ي   بازو را   در گردن ِ   مغرورت   خواهم آويخت
 
اي آزادي ! بنگر ! آزادي ! اين فرش که در پاي تو گسترده ست از خون است
اين حلقه ي گل خون است گل خون است …اي آزادي !
از ره ِ خون مي آيي اما مي آيي و من در دل مي لرزم :
(اين چيست که در دست ِ تو پنهان است ؟)
(اين چيست که در پاي تو پيچيده ست ؟)
اي آزادي ! آيا با زنجيرمي آيي ؟
 

Leave a Reply