تصنيف شب وصل

تصنيف شب وصل

دستگاه : ماهور
آهنگ از درویش خان
خواننده : استاد محمد رضا شجریان
شعر از ملک الشعرای بهار

نت وشعرشب وصل

 شنیدن آلبوم شب وصل را بخاطر درج گوشه های مهم ماهور توصیه میکنیم.


محتویات آلبوم شب وصل ( ویکی پدیا )

شب وصل، نام آلبومی است  در دستگاه ماهورواین تصنیف تیز یکی ازتصنیف‌های این آلبوم با صدای محمدرضا شجریان و شعر ملک الشعرای بهارو ساخت درویش خان است .


Leave a Reply