چکامه نگاری – 1

۱- تعریف شعر

۲- چکامه نویسی – مصراع

 

آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاست   آنکه بیرون کند از دیده و دل دست کجاست

جلسه اول: شناخت کوچکترین واحد شعر و نثر

الف/ کلیات: گرچه شعر یک پیکره کامل و پیوسته است اما این پیکره از اجزاء کوچکتری تشکیل گردیده کھ ھر جزء، دارای ساختاری مشخص و مدون است. برای شناخت شعر چه به عنوان سراینده شعر و چه به عنوان خواننده باید بھ روند آفرینش کوچکترین واحد شعر)مصراع( آشنا گردیدم.

ب/ اھداف برنامه: ھدف از این جلسه، شناخت مبانی زیباشناسی شعر و آشنایی با مصراع به عنوان کوچکترین واحد شعری است. در این راستا ھنرجویان پس از شناخت تفاوتھای نظم و نثر به تحلیل کوچکترین واحدھای تشکیل دھنده آن دو میپردازند.

ج/ مراحل کار:

– تعریف “جمله” به عنوان واحد تولید نثر – تعریف “مصراع” به عنوان واحد تولید نظم – روش طراحی یک مصراع – نگارش یک مصراع

ب/ بخش عملی: در این بخش ھنرجویان حدودا بین ٤ تا ١٠ بیت از شعری را به انتخاب شخصی برای کلاس انتخاب نموده و قرائت مینماید. در انتخاب شعر تنھا ملاک مورد نظر سلیقھ ھنرجو می باشد. (در صورت انتخاب “رباعی” و یا “دو بیتی” ھنرجو میتواند تعداد ابیات را کمتر انتخاب کند)

با توجه به اینکه، شعر انتخابی، تحلیل میگردد، لذا نیاز است شعر به روی کاغذ نوشته یا پرینت
گردد. )اشعاری کھ بروی موبایل و یا کامپیوتر است امکان تحلیل ندارد و ترجیحا دو نسخه از شعر تهیه شود(

موفق باشید- محمد پروا


آقای  دکتر “محمد پروا” در راه اندازی کارگاه شعرهمراه با گارگاه هنرهمت گمارده و مطالب و منابع مورد نیاز این کارگاه نو پا را تدارک دیده اند. شناخت زبان و زیبایی شناسی شعر , چنانکه در موسیقی , اگر با عمل همراه نگردد در حیطه نظر محدود و بتدریج به فراموشی سپرده میشود. بنا بر این کارگاه ضمن اینکه به حافطه شعری بسنده نمیکند به مکاتیزم درک وخلاقیت هنری در نظروعمل تاکید میورزد. سرودن شعر برای همگان ممکن واموختنی ست. هنر شعر گفتن علاوه برفنون زبانی به خلاقیت وعوامل دیگری وابسته است که به انها خواهیم پرداخت.

 


 کارگاه شعر۲– بخش دوم – May 06,2017 


اهمیت شعر در موسیقی

ردیف موسیقی و دستگاه شور

تصنیف  شور – بخش ۱  

ای عاشقان در دستگاه شور

آهنگ : محمدرضا لطفی ،آواز: زویا ثابت  

ضرب اهنگ 5/4 ( 123 – 12  ) 

ای عاشقان

امیر هوشنگ ابتهاج – ا.ه.سایه

ای عاشقان ای عاشقان پیمانه ها پر خون کنید 

و ز خون دل چون لاله ها رخساره ها گلگون کنید

آمد یکی آتش سوار بیرون جهید از این حصار

تا بر دمد خورشید نو ٬ شب را ز خود بیرون کنید

آن يوسفِ چون ماه را از چاهِ غم بيرون كشيد
در كلبه‌ي احزان چرا اين ناله‌ي محزون كنيد

از چشم ما آيينه‌اي در پيش آن مه رو نهيد
آن فتنه‌ي فتانه را بر خويشتن مفتون كنيد

دیوانه چون طغیان کند زنجیر زندان بشکند

از زلف لیلی حلقه ای در گردن مجنون کنی

دیدم به خواب نیمه شب خورشید و مه را لب به لب

تعبیر این خواب عجب ای صبح خیزان چون کنید

نوري براي دوستان، دودي به چشم دشمنان
من دل بر آتش مي‌نهم، اين هيمه را افزون كنيد

زين تخت و تاج سرنگون تا كي رود سيلاب خون؟
اين تخت را ويران كنيد، اين تاج را وارون كنيد

چندین که از خم در صبوح خون دل ما می رود 

ای شاهدان بزم کین پیمانه ها پر خون کنیدComments

چکامه نگاری – 1 — 1 Comment

  1. دوستان عزیز نقطه نظرات شما در پیشبرد و دیالوگ کارگاه هنر در زمینه شعر و موسیقی موثر خواهد بود
    سپاسگزارم

    داراب شباهنگ

Leave a Reply