نظر شما

Your Feedback

Dear friends,  please  leave your feedback or testimonials about the PACC arts and cultural activities, programs and its role in the community.  We appreciate your feedback.

 

دوستان عزیز در اینجا شما میتوانید نظرات خودتان را در باره اهداف و برنامه های کارگاه هنر بیان کرده و طرح ها
وپیشنهادات خودتان را مطرح کنید. لطفا در وحله اول به انگلیسی و درصورت تمایل به فارسی یا هردو زبان بنویسید

با سپاس فراوان


Comments

نظر شما — 1 Comment

Leave a Reply