تصنیف به حریم خلوت خود

 به حریم خلوت خود شبی    دستگاه ماهور- چهارپاره شعر: هاتف اصفهانی  بانو پریسا نت وشعرآهنگ تاب بنفشه می دهد تاب بنفشه می دهد، تاب بنفشه می دهد، طره ی مشک و سای تو ، آه، طره ی مشک و … Continue reading

تصنيف شب وصل

تصنيف شب وصل دستگاه : ماهور آهنگ از درویش خان خواننده : استاد محمد رضا شجریان شعر از ملک الشعرای بهار نت وشعرشب وصل  شنیدن آلبوم شب وصل را بخاطر درج گوشه های مهم ماهور توصیه میکنیم. محتویات آلبوم شب وصل … Continue reading

آموزش عمومی تئوری موسیقی

موسيقي از دو بخش تئوري يا نظري و عملي تشكيل شده است. دانستن آنچه مي نوازيم يا مي شنويم همان اندازه مهم است كه در هنگام صحبت كردن بايد مفهوم كلمات يا جملات را بدانيم. يك نوازنده خوب اگر نتواند … Continue reading

آموزش تئوری موسیقی ایرانی

مقدمه  شناخت نظری وعملی موسیقی موسیقی ایرانی   ( تصنيف خوانی و تحليل دستگاهی) اگر چه باز خوانی تصنیف های قدیمی ایران مزایا و لذت فراوان برای خیلی از ما دارد ولی کارگاه موسیقی صرفا منحصر به پرداختن به آواز خوانی و … Continue reading

تصنیف سرو چمان- ماهور

تصنیف خوانی ماه نوامبر کارگاه هنر اختصاص دارد به دستگاه ماهور   برای شما هنرجویان بویژه گروه 1 ( یا پیشرفته )، شنیدن آلبوم شب وصل بخاطر درج گوشه های مهم ماهور توصیه میشود تصنیف  سرو چمان- ماهور سرو چمان، … Continue reading

دستگاه ماهور

دستگاه ماهور تصنیف خوانی ماه نوامبر کارگاه هنر اختصاص دارد به دستگاه ماهور برای شناخت دستگاه ماهور و گوشه های آن اینجا را کلیک کنید دستگاه ماهور یکی از دستگاه‌های موسیقی سنتی ایرانی است. این دستگاه در ردیف‌های گوناگون در حدود ۵۰ گوشه دارد و به علت حالت و ملودی … Continue reading

تصنیف ھای پاپ ایرانی

تصنیف ھای پاپ ایرانی آواز اصفھان دستگاه ھمایون 28 October – Saturdays 10:00 am to 12:00 pm Music – 12:00 to 1:30 توضیح : تصنیف ھای پاپ ایران شامل موسیقی فولکلور محلی سرودھا و جازایرانی ھستند که اکثرا  در آواز اصفهان از قبیل : … Continue reading