کارگاه شعر: زبان و زیبایی شناسی

کارگاه چکامه نگاری 5: قالب­های شعری  

کارگاه چکامه نگاری 5: قالب­های شعری  

کارگاه چکامه نگاری آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاست          آنکه بیرون کند از دیده و دل دست کجاست جلسه چهارم: قالب­های شعری الف/ کلیات: قالب شعر، چهارچوبی است که شعر بروی آن سواز می­شود. قالب به مانند لباسی است که … Continue reading

Read More
کارگاه چکامه نگاری 4 – قافیه و ردیف

کارگاه چکامه نگاری 4 – قافیه و ردیف

آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاست          آنکه بیرون کند از دیده و دل دست کجاست جلسه سوم : قافیه و ردیف تمرین:  قافیه و ردیف مناسب برای هر شعر مشخص کنید و سپس مصراع دوم را کامل کنید 1- بی همگان … Continue reading

Read More
۳- کارگاه چکامه نگاری

۳- کارگاه چکامه نگاری

۳- کارگاه چکامه نگاری   کارگاه چکامه نگاری تارخ ادبیات ایران-جلسه دوم رباعیات خیام از لحاظ فلسفي ، ٓانچنان عمیق و پر مغز و گوياست كه براستي حیرت انگیز مي باشد .اسرار ازل –راز وجود افرينش ، معماي هستي و … Continue reading

Read More
۲- چکامه نگاری بیت

۲- چکامه نگاری بیت

ساعت 12:00 – 1:00  روز شنبه June 03 , 2017 در   11304Spur Wheel lane Potomac MD چکامه نگاری – بیت     آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاست           آنکه بیرون کند از دیده و دل … Continue reading

Read More
چکامه نگاری – 1

چکامه نگاری – 1

۱- تعریف شعر ۲- چکامه نویسی – مصراع   آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاست   آنکه بیرون کند از دیده و دل دست کجاست جلسه اول: شناخت کوچکترین واحد شعر و نثر الف/ کلیات: گرچه شعر یک پیکره … Continue reading

Read More
زبان و زیبایی شناسی شعر- مقدمه

زبان و زیبایی شناسی شعر- مقدمه

اگربرای هر یک از اشکال شعور اجتماعی چون علم و فلسفه و هنر زبان ویژه ای قایل باشیم , مانند ریاضی زبان علم و منطق زبان فلسفه , پس زبان برای هنر چگونه است؟ و آیا هنرهای موسیقی , شعر , نقاشی , سینما و … … Continue reading

Read More