همکاران و حامیان کارگاه هنر

کار ورزان و حامیان هنری و فرهنگی

Sponsors of Artpars & PACC  

 • Mr Hessam Yousefi of the BAHAM community & board member of PACC: Hosting meetings and events for PACC  and reciting persian poetry in our events
 • Mr Saeed Daneshpour the owner of Rover Industries: Hosting and providing business office space for Artpars & PACC in Gaithersburg MD since 2011.
 • Mrs Nahid Moradi & Mr Naser Pahlavan : Hosting the weekly PACC Music Workshops in their residence in Potomac MD since 2015
 • Mr Reza Saidi : Our long time Tombak player artist and equipment and music doner
 • Mr Nader Namazi President and Mr Ali Blourian Keyboard player of PARSAN group: All together  cooperating in music performance and helping volunteer singers and players to practice on a regular basis
 • Jamshid Jamshidi: Provided sound system equipments and technical support for our cultural events.
 • Mrs Mitra Samiee from SAHAJA YOGA in Bethesda: Hosted our workshops and events
 • Mrs Zohreh Rezazadeh from UNESCO BM Wellness Club: Recently partnered with PACC for long term cooperation.
 • Mr Bahman Ameen: Our long time vocal artist supporter
 • Mr Bahman Zahiri: Our long time violin player artist and supporter
 • Mr Bahman Ameen: Our long time vocal artist supporter
 • Mr Behnam Ghorbanpour: Our long time Kamancheh player artist and supporter

 

 

 
 
بهمن امین
همگاری در اجرای آواز کنسرتهای کارگاه هنر شامل: بزرگداشت و کنفرانس مهرداد مشایخی - شب یلدای کانون
فرهنگی- بزرگداشت کشتار۶۷ اتحاد چپ- اهدای جوایزفارغ التحصیلان ایرانی ....
 
 

 

آقای رضا سعیدی
 همکاری هفتگی در کارگاه موسیفی و اهدای کتابها و تجهیزات فنی  و نت نویسی هفتگی برای کارگاه موسیفی 
 
 
 
خانم شیرین زحدی
هنرجوی فعال کارگاه موسیقی  حمایت مالی و همکاری با وبسایت کارگاه هنر
 
 
 
 
خانم زهره رضازاده
هنرجوی کارگاه موسیقی و  همکاری با کارگاه هنر از طریق
 
 
 
 َ   
 
منصور توکلی
هنرجوی کارگاه موسیقی و همکاری با وبسایت کارگاه هنر
 
 
 
 
  آقای سعید دانشپور
Rover Industries صاحب و رییس شرکت  
 Artpars میزبانی کارگاه موسیقی , دفتر کارگاه هنر و  
از  ۲۰۱۱ 

 
خانم ناهید مرادی و ناصر پهلوان  
میزبانی هفتگی کارگاه موسیقی از ابتدای شروع آن  اوایل سال 2015 درمحل اقامت خودشان 
 
هومن بیگی
هنرجوی فعال کارگاه موسیقی و حمایت مالی 
 
کامبیز فخرایی
هنرجوی فعال کارگاه موسیقی و حمایت مالی 
 
سهراب حجازی
هنرمند جوان و داوطلب شرکت در اموزش ساز ایرانی به دانش آموزان آمریکایی
محمد بختیاری
نوازنده سنتور با شرکت و اجرای قطعاتی در شب موسیقی کارکاه هنر
 
 
هنرجویانی که در کارگاه موسیقی شرکت کرده اند
مریم فروزمند
 بابگ حمیدزاده  
منصور توکلی
حسین طایی
کامبیز فخرایی
مونا کریمی 
هومن بیگی
 فیروزه فیروزآبادی
خانم شیرین ذحدی
خانم زهره رضازاده
مهوش وطنخواهی
حسام یوسفی
حسین ضیا الاحق   
حسین و منیژه  
پری  سهرابی 
مهرداد سرفراز   
حسام داهی  
محمد جلالی  
شهلا ظهیریه
جواد مرتضوی
نادر نمازی   
محمد پروا 
 نازنین 
شریفزاده
و . . . . . . . . .
  

 بزودی آین لیست  کامل میشود با پوزش از حضور دوستان