آموزش سه تار

SeTar  Beginner Classes

آموزش علمی و عملی ساز سه تار 

هنرجویان عزیز برای آشنایی با ساز سه تار ( ساختمان و پرده بندی ساز ) به آدرس   دستور سه تار دوره ابتدایی ( حسین علیزاده ) مراجعه بفرمایید.  برای استفاده از کتاب اول میتوانید از ادرس زیر چاپ بگیرید. کتاب شماره ۱ اصلاحات بیشتری دارد.