آموزش سه تار

آموزش علمی و عملی سه تار

کتاب اول و دوم  دستور مقدماتی تار و سه تاردرس های تصویری كتاب اول  > اینجا را کلیک کنید.

درس های صوتی کتاب اول

مقدمه دستور سه تار- اطلاعات مفید در باره سه تار: گوش کنید( دقیقه ۱ تا ۱۶)

 درس های ۱  تا  ۲۱ ( دقیقه ۱۶ تا ۲۸) برای استفاده همزبان ازنت کتاب اینجا را کلیک کنید.


 

 انواع  ریز و فرم های مضرابی  دراب و تکیه (دقیقه ۱ تا ۴/۵ )

ادامه از درس ۲۲ الی ۴۵ ( از دقیقه ۴/۵ به بعد )

 

ادامه از درس ۴۶ الی ۶۵ ( دقیقه ۱ تا  ( از دقیقه ۱ تا ۲۷ )

 

 از درس ۶۶ الی ۷۹ ( دقیقه ۱ تا ۱۷) توضیحات پایان کتاب ( دقیقه ۱۷ تا ۲۴)


چاپ كتاب اول .روح ا.. خالقي  > اینجا را کلیک کنید.


کتاب دوم
برای استفاده از کتاب اول كتاب يكم .روح ا.. خالقي ادرس زیر چاپ بگیرید.


نکات آموزشی دیگر برای سه تار

ساختمان و پرده بندی سه تار


 برای آشنایی با ساز سه تار ( ساختمان و پرده بندی ساز ) به  دستور سه تار دوره ابتدایی ( حسین علیزاده  مراجعه بفرمایید

آموزش تئوری موسیقی

 آموزش سه تار – تمرين مضراب ريز با ریتم