آموزش سه تار

آموزش علمی و عملی ساز سه تار  


هنرجویان عزیز برای آشنایی با ساز سه تار ( ساختمان و پرده بندی ساز ) به آدرس   دستور سه تار دوره ابتدایی ( حسین علیزاده ) مراجعه بفرمایید.   برای استفاده از کتاب اول كتاب يكم .روح ا.. خالقي میتوانید از ادرس زیر چاپ بگیرید.

آموزش تئوری موسیقی

 آموزش سه تار – تمرين مضراب ريز با ریتم